Om tjänsten

På webbplatsen tapahtumat.hel.fi hittar man enkelt evenemang i Helsingfors. Webbplatsen administreras av kommunikationsavdelningen inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. Kommunikations- och marknadsföringschef Essi Eranka är chefredaktör för webbplatsen.

Vill du annonsera om ditt evenemang på webbplatsen?

Webbplatsen använder LinkedEvents, som är stadens gemensamma databas för evenemang. För närvarande kan anställda vid Helsingfors stad mata in evenemang i LinkedEvents. Tredje parter kan mata in evenemang på webbplatsen via ett formulär på MyHelsinki-webbplatsen: https://q.surveypal.com/Tapahtumailmoituslomake/0. Enheten för turism och destinationstjänster inom Helsingfors stad har rätt att välja det material som ska publiceras och redigera texten så att den passar webbplatsen. Mer information: matkailu@hel.fi.