Reidar Wasenius: Från Orwells år till 2024 – 40 år datateknik på Arbis

Det sägs att historien upprepar sig. Vilka mönster kan man skönja inom datatekniken, d.v.s. vilka aspekter upprepas VARJE gång?
Svenska arbetarinstitutet, Arbis i Helsingfors, Dagmarsgatan 3, Helsingfors
Loading...
Gratis
Gratis
Föreläsningar