Gammaldags lektion

Tidsresan till gammaldags skola
11.6 – 3.12.2021
Kaupunginmuseo, Alexandersgatan 16, Helsingfors
Gratis

Datum och tid

11.6 – 3.12.2021

Plats

Kaupunginmuseo, Alexandersgatan 16, Kronohagen, Helsingfors
Kaupunginmuseo
Alexandersgatan 16
Kronohagen
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Målgrupper

förberedande undervisning
gymnasium och yrkesutbildning
klasserna 1–2
klasserna 3–6
klasserna 7–9

Språk

Suomi, Ruotsi

Övrig information

+358 9 310 36630

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

Vi kan skräddarsy vör varje klass en gammaldags lektion med några exempel på undervisningen i handarbete, historia, matematik, högläsning, biologi och välskrivning o.s.v. Inlevelse och lek är centrala begrepp i tidsresan. Läraren kan vid bokningen önska vilket läroämne betonas. Morgonandakt och nagel- eller luskonroll hör till varje lektion. Tidsresan avslutas med en liten slutdiskussion. Förskolegrupper kan anmäla sig på vårterminen. Läroplan: åk 1-9, kulturell och kommunikativ kompetens; gymnasium, det finländska kulturarvet, språk, kultur och identitet, samhället, kultur och medier.

Foto: Helsingin kaupunginmuseo