Itäkuskus Stand Up

Komiker med invandrarbakgrund uppträder på klubben Itäkuskus stand up. ”Vi erbjuder vitsar och grammatikfel!”
Stoa, Åbohusvägen 1, Helsingfors
Loading...
20 € / 15 €
Teaterkonst