Helsingforsbiennalen 2021

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som kommer att visa samtidskonst av hög kvalitet i det havsnära Helsingfors.
12.6 – 26.9.2021
Skanslandet och Kungsholmen, N 60° 8,161' och E 25° 0,074', Skanslandet, Helsingfors
Gratis

Datum och tid

12.6 – 26.9.2021

Plats

Skanslandet och Kungsholmen, N 60° 8,161' och E 25° 0,074', Skanslandet, Ulrikasborg, Helsingfors
Skanslandet och Kungsholmen, N 60° 8,161' och E 25° 0,074'
Skanslandet
Ulrikasborg
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som kommer att visa samtidskonst av hög kvalitet i det havsnära Helsingfors. Biennalen – som ordnas för första gången 12.6–26.9.2021. – kommer att gå av stapeln i en unik miljö på Skanslandet.

Helsingforsbiennalen presenterar 40 internationella konstnärer eller konstnärsgrupper från Finland och övriga världen. Konstärerna har inbjudits att skapa nya platsbundna och tillfälliga konstverk på Skanslandet eller att visa tidigare konstverk som för en dialog med ön. Konstverken visas vid den gamla kanonvägen och i historiska lokaler, krutkällare och ödelagda bostadsbyggnader.

Helsingfors stads konstmuseum HAM ansvarar för produktionen och kuratorsarbetet för biennalen. Maija Tanninen-Mattila, chef för Helsingfors konstmuseum HAM, är Helsingforsbiennalens direktör, och huvudkuratorer är HAMs utställningschef Pirkko Siitari och chef för offentlig konst Taru Tappola.

Helsingforsbiennalen betonar ansvarsfullhet och bevarandet av ekologisk hållbarhet i sin verksamhet. Skanslandets natur har skapat noggranna ramar för Helsingforsbiennalen inom vilka evenemanget kommer att genomföras. Varje konstverksidé och -plats har utvärderats tillsammans med Forststyrelsen och Museiverket med hänsyn till naturskyddet och bevarandet av de historiska byggnaderna. Helsingforsbiennalen iakttar miljösystemet Ekokompassen som styr planeringen och ordnandet av konstevenemanget så miljövänligt som möjligt.

Allmänheten har fritt inträde till Helsingforsbiennalen. Besökare ska betala sin färjebiljett.

Foto: Helsinki Biennaali