Mika Taanila: Film without Film

Film without Film är Mika Taanilas första separatutställning på Galerie Anhava.
25.11 – 19.12.2021
Galerie Anhava, Fredriksgatan 43, Helsingfors
Gratis

Datum och tid

25.11 – 19.12.2021

Plats

Galerie Anhava, Fredriksgatan 43, Kampmalmen, Helsingfors
Galerie Anhava
Fredriksgatan 43
Kampmalmen
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

Film without Film är Mika Taanilas första separatutställning på Galerie Anhava. 

Taanila använder sig av rörlig bild på varierande sätt i sin konst. Ett centralt tema i hans verk är den komplexa relationen mellan människans psyke och teknologin. Vad är film? 

 

Konceptkonstens tankelekar, finstämd humor och en estetisk längtan som flyr alla former av disciplinerade procedurer är utmärkande
för Taanilas konst. 

 

Hantverket och de tankemässiga utgångspunkterna bakom de utställda verken bildar en egen berättelse där föremålet för humorn är
svårdefinierbart.  

 

Mika Taanila (f. 1965) är en konstens mångsysslare som gör dokumentärer, experimentell film och bildkonst. Taanila har fått många pris
både i Finland och utomlands. År 2015 tilldelades han det ansedda Ars Fennicapriset. 

 

Galerie Anhava 

25.11.-19.12.2021 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16 

 

Fritt inträde  

Foto: Galerie Anhava (c) Mika Taanila / Testifilmi