Magdalena Åberg & Anna Tahkola

Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within
25.3 – 23.5.2021
Kohta, Verkstadsgatan 2 B, byggnad 7, 3. vån., Helsingfors
Gratis

Datum och tid

25.3 – 23.5.2021

Plats

Kohta, Verkstadsgatan 2 B, byggnad 7, 3. vån., Vallgård, Helsingfors
Kohta
Verkstadsgatan 2 B, byggnad 7, 3. vån.
Vallgård
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Övrig information

kohta@kohta.fi
Webbsida
Öppnas i en ny flik

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within

De två finländska konstnärerna Magdalena Åberg (1972) och Anna Tahkola (1983) bestämde sig att göra en utställning tillsammans, alltså inte bara att visa verk i ett gemensamt rumsligt arrangemang med flera lager utan också att ställa sina idéer och övertygelser mot varandra för att understryka både det som förenar deras konstnärskap och det som tydligt skiljer dem åt.

Utställningens titel, som kan översättas till ”ibland, inom”, för tanken till det figurativa, ett grundläggande intresse för både Åberg och Tahkola.

De arbetar i huvudsak med återgivningar av människokroppen, antingen som synlig samhällelig närvaro (kroppar ibland kroppar) eller som uppenbarad inre verklighet (kroppar inom kroppar).

Kritisk subjektivitet är ett nyckelbegrepp för dem båda. Det kommer till uttryck som självförverkligande i text och bild, och inte minst som nyanserade personliga reflektioner inför samtiden. Dessutom är båda konstnärerna mycket medvetna om det genusspecifika seendet och om vikten att motverka medvetet och omedvetet undertryckande av kvinnliga synsätt och berättelser i konsten.

Kohta
25.3.-23.5.2021, ti-fre kl 12-18, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde

Magdalena Åberg & Anna Tahkola
Verkstadsgatan 2 B, byggnad 7, 3. vån., Vallgård, Helsingfors
Ruttbeskrivning (Google)
Öppnas i en ny flik
Ruttbeskrivning (HSL)
Öppnas i en ny flik