Mark Niskanen & Jani-Matti Salo

Mark Niskanen & Jani-Matti Salo: Clare Trekanals ljudinstallation, 2021
2 – 25.4.2021
Forum Box, Gräsvikskajen 3 a, Helsingfors
Gratis

Datum och tid

2 – 25.4.2021

Plats

Forum Box, Gräsvikskajen 3 a, Kampmalmen, Helsingfors
Forum Box
Gräsvikskajen 3 a
Kampmalmen
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

Mark Niskanen & Jani-Matti Salo: Clare
Trekanals ljudinstallation, 2021

Clare är en ljudinstallation som leder mot intima fantasier. Clare filtrerar tankar från ett 14-årigt tweetsarkiv och organiserar dem enligt psykoanalytikern Karen Horneys teori om inre konflikter.

Den första delen av verket, Compliance, hänvisar till behovet av tillgivenhet, godkännande och släktskap. Dessa behov betonar ömsesidigt beroende av andra.

Den andra delen av verket, Aggression, hänvisar till behovet av kraft, erkännande, beundran och prestation. Dessa behov betonar konkurrens och fientlighet gentemot andra.

Den tredje delen av verket, Detachment, hänvisar till behovet av självständighet, diskrethet och perfektion. Dessa behov betonar åtskillnaden från andra.

Verket är uppkallat efter ett alter-ego skapat av Karen Horney, med vilken hon hade ett internt samtal. Redan på 1930-talet beskrev Horney i sina verk det ’idealiserade jaget’ – en produkt av ett konkurrenskraftigt samhälle som ingen prestation ger tillfredsställelse för. 80 år senare utgör sociala medien scenen för att tillfredsställa törsten efter perfektion. Clare frågar dock om det idealiserade jaget är värt att driva.

Forum Box
2.-25.4.2021

Fritt inträde

Foto: Forum Box (c) Niskanen/Salo