Takstolsproblemets lösare

Takstolsproblemets lösare – de medeltida trästrukturerna på spåren
10.9.2021 – 9.1.2022
Finlands Arkitekturmuseum, Kaserngatan 24, Helsingfors
Gratis

Datum och tid

10.9.2021 – 9.1.2022

Plats

Finlands Arkitekturmuseum, Kaserngatan 24, Ulrikasborg, Helsingfors
Finlands Arkitekturmuseum
Kaserngatan 24
Ulrikasborg
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Övrig information

shop@mfa.fi
+358 4577 310 474
Webbsida
Öppnas i en ny flik

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

Takstolsproblemets lösare – de medeltida trästrukturerna på spåren

Utställningen visar den värld av takstolar som döljer sig under de medeltida spåntaken och det arbete forskningsgruppen som utforskar den gör. 

Det träbyggnadsarv som bevarats från Finlands medeltid döljer sig i knappa tjugo stenkyrkors takkonstruktioner. De är ett unikt källmaterial som berättar om medeltidens träbyggande och en del av Finlands medeltida byggda kulturarv. Ur kyrkornas vattentakkonstruktioner kan
man utläsa till exempel hur de byggdes, hur kyrkornas byggarbetsplatser fungerade och hur det lokala samhället deltog i byggandet. De berättar också om den medeltida människans världsbilder och trosföreställningar, samt om hur de strukturella innovationer som utvecklades i Centraleuropa vandrade till Europas norra rand. 

Utställningen innehåller vid sidan av texter och illustrationer miniatyrmodeller samt belysande material och en film som visar fältarbetets
vardag. Utställningen har kuraterats av arkitekt och biträdande professor Panu Savolainen. I planeringen och förverkligandet har medlemmarna i forskningsgruppen Kattoristikoiden ratkojat deltagit. 

I bakgrunden för utställningen finns det restaureringsarbete som arkitektbyrån Livady utfört sedan år 2007 och dess forskning i de medeltida strukturerna samt Aalto-universitetets projekt som startade i början av år 2020 ”Det medeltida träbyggnadsarvet i Finland: stenkyrkornas takkonstruktioner, byggprocess och bygginnovationer”.  

Finlands arkitekturmuseet

10.9.2021-9.1.2022

Foto: Arkkitehtuurimuseo (c) Livady