De som löser takstolarnas korsordsrutor

De som löser takstolarnas korsordsrutor – de medeltida trästrukturerna på spåren
10.9.2021 – 9.1.2022
Finlands Arkitekturmuseum, Kaserngatan 24, Helsingfors
Gratis

Datum och tid

10.9.2021 – 9.1.2022

Plats

Finlands Arkitekturmuseum, Kaserngatan 24, Ulrikasborg, Helsingfors
Finlands Arkitekturmuseum
Kaserngatan 24
Ulrikasborg
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Övrig information

shop@mfa.fi
+358 4577 310 474
Webbsida
Öppnas i en ny flik

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

De som löser takstolarnas korsordsrutor – de medeltida trästrukturerna på spåren

Utställningen visar takstolarnas värld som döljer sig under de medeltida spåntaken och arbetet forskningsgruppen gör för att uttolka den.

Det träbyggnadsarv som har bevarats från den finländska medeltiden döljer sig i knappt tjugo stenkyrkors takkonstruktioner. 

De är ett unikt källmaterial som berättar om det medeltida träbyggandet, och en del av vårt lands byggda kulturarv från medeltiden. Ur kyrkornas yttertakkonstruktioner kan vi till exempel läsa ut hur de restes, hur kyrkornas byggarbetsplatser fungerade och hur det lokala samhället deltog i byggandet. De berättar också om den medeltida människans världsbilder och trosföreställningar samt om hur de strukturella innovationer som utvecklades i Centraleuropa vandrade upp till Europas norra rand. 

Utställningen De som löser takstolarnas korsordsrutor i Finlands arkitekturmuseums lilla sal visar takstolarnas värld som döljer sig under de medeltida spåntaken och arbetet forskningsgruppen gör för att uttolka den. Utställningen innehåller förutom texter och illustrationer också miniatyrmodeller samt material och en film som åskådliggör fältarbetets vardag.

Finlands arkitekturmuseet

10.9.2021-9.1.2022

Foto: Arkkitehtuurimuseo (c) Livady