En underlig vardag

Vardagens underlighet avslöjas och gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut när rummet och …
15.2 – 30.9.2021
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset, Södra Järnvägsgatan 8, Helsingfors
Gratis

Datum och tid

15.2 – 30.9.2021

Plats

HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset, Södra Järnvägsgatan 8, Kampmalmen, Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset
Södra Järnvägsgatan 8
Kampmalmen
Helsingfors
Öppna kartan
Öppnas i en ny flik

Övrig information

+358 9 310 87001
Webbsida
Öppnas i en ny flik

Arrangör

Pris

Gratis

Beskrivning

Vardagens underlighet avslöjas och gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut när rummet och människorna i det betraktas ur ett annorlunda perspektiv eller med fokus på de allra minsta detaljerna. Webbutställningen En underlig vardag visar samlingsverksamheten på HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingfors stadsmuseum för allmänheten genom ett gemensamt tema. I webbutställningen visas videokonsthelheten I ögonblicket ur HAM:s samlingar och fotografier som dokumenterar coronatiden i Helsingfors ur Helsingfors stadsmuseums samlingar under namnet Den tysta staden. Med liknande stämning utmanar videoverken och fotografierna åskådarna att se bortom rutinerna.