Summertime park exercise sessions and instructed outdoor workouts

De superpopulära parkgymporna erbjuds igen under hela sommaren på olika håll i Helsingfors! Sommarens program omfattar även regionala ledda utomhusträningsstunder, promenadgrupper och simskolor.

Det finns alternativ med låg tröskel för alla oavsett ålder och grundkondition. Bekanta dig med ditt eget områdes möjligheter och kom med för att motionera stressfritt och tillsammans!

Foto: Konsta Linkola

Rekommenderade händelser