Tila toiseen – Päivi Raivio ja Vuosaaren lukion oppilaat

Yhteisötaide- ja kaupunkimuotoiluprojekti tutkii Vuosaaren keskustan identiteettiä ja julkista tilaa erityisesti nuorten näkökulmasta.
26.8 – 30.11.2021
Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Helsinki
Maksuton

Päivä ja aika

26.8 – 30.11.2021

Paikka

Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Vuosaari, Helsinki
Vuotalo
Mosaiikkitori 2
Vuosaari
Helsinki
Avaa kartta
Avautuu uudessa välilehdessä

Muut tiedot

+358 9 310 88802
Verkkosivu
Avautuu uudessa välilehdessä

Järjestäjän tiedot

Hinta

Maksuton

Kuvaus

Yhteisötaide- ja kaupunkimuotoiluprojekti tutkii Vuosaaren keskustan identiteettiä ja julkista tilaa erityisesti nuorten näkökulmasta.

Mitä yhteiset tilat käytännössä tarkoittavat ja mitä pehmeän kaupungin elementtejä Vuosaaren keskustassa on? Miten yksilöinä koemme yhteistä tilaa ja onko meillä toisistamme
tietämättä siitä samoja ajatuksia?

Pehmeä kaupunki tarkoittaa esimerkiksi ihmisten vuorovaikutusta, erilaisia tarinoita, yksityiskohtia ja tunnelmia ja kaikkea sitä, mitä tavallisesta karttakuvasta ei voi havaita.

Tila toiseen -projektissa on kohdattu Vuotalon galleriassa, Vuotaloa ja lukiota ympäröivässä kaupunkitilassa ja kuten poikkeusaikoihin kuuluu – etänä ja verkossa.

Monien nuorten mielestä Vuosaaren keskustan ympäristö kaipaa lisää viihtyisyyttä ja ilmapiiriä, joka viestii, että siellä on lupa olla.

Nuorille mieleisiä julkisia tiloja, joissa on tervetullut olo ovat esimerkiksi puistot, rannat, urheilukentät ja ehkä vähän yllättävästikin hautausmaat, joissa kävijöitä kiehtoo rauhan tunne ja vehreä ympäristö.

Esiin nousi myös monikielisyys, joka on vahva osa Vuosaaren lukion opiskelijoiden identiteettiä – miten se voisi näkyä myös julkisessa tilassa, lukion seinien ulkopuolella?

Projekti tutkii sitä, miten julkinen tila voi olla sallivampaa, elävämpää ja miten sen ilmapiiriä voi kehittää kohti tunnetta siitä, että yhteinen olohuoneemme on kaikille.

Projektin teemoja on työstetty kaupunkimuotoilu-teemaisissa työpajoissa. Tunnelmien ja kokemusten ohella työpajoissa nousi ideoita myös nuoria huolettavaan ongelmaan eli ympäristön roskaamiseen.

Työpajojen lisäksi iso joukko lukiolaisia jalkautui Mosaiikkitorille ja sen läheiseen puistikkoon tutkimaan tilan tuntua väliaikaisten istuimien, eli muuttolaatikoiden avulla.

Tilan konkreettisen muutoksen havaitseminen innosti ajattelemaan pidemmälle: entä jos Mosaiikkitorilla olisi oleskeltavia kalusteita tai jos puistikossa voisi lepäillä riippumatoissa, puiden lehvästöjen suojassa?

Intervention aikana purettiin myös ennakkokäsityksiä siitä, mitä mielikuvia paikkoihin liittyy ja miten se muuttui, kun tilaan jalkauduttiin porukalla.

Pelottavaksikin mielletty puistikko olikin yllättävän valoisa ja viihtyisä sisältäpäin katsottuna ja koettuna. Osallistujat keksivät yhteyden puiston vähäiseen käyttöön siinä, ettei viereistä lukion ovea käytetä vaan kulku lukioon tapahtuu yläkautta. Paikkaan on syntynyt jonkinlainen välitila.

Projektin teemoja käsiteltiin työpajojen ja interventioiden lisäksi “jääkaappirunouden” kautta – yhdistelemällä sanoja ja mielikuvia hauskoiksi sanapareiksi ja lyhyiksi runoiksi, joissa näyttäytyy hyvin Vuosaaren kontrastit kuten luonnon muodot ja betonin karkeus.

Projektin nimi, Tila toiseen, merkitsee sekä julkista tilaa ja sen mahdollisia ulottuvuuksia, että tilaa, jossa voimme kohdata toisiamme ja tulla nähdyksi.

Se merkitsee myös naapuruutta ja sen monia muotoja. Vuosaaressa naapuruus on muutoksessa uuden lukiorakennuksen myötä, kun Vuotalon tuttu naapuri muuttaa uuteen lokaatioon toiselle puolelle aukiota.

Projektin työpajoissa ja keskusteluissa esiin nousevia teemoja käsitellään väliaikaisessa teoksessa, joka toteutuu alueella elokuussa 2021.

Tila toiseen -projektin toteuttaa Vuotalon kutsumana taiteilija-muotoilija Päivi Raivio, joka tunnetaan kaupunkitilan yhteisöpainotteisista teoksista ja interventioista ja RaivioBumann-suunnittelutoimiston kaupunkimuotoiluprojekteista.

Päivi Raivio ja Daniel Bumann ovat tehneet Vuotalon kanssa pitkäjänteistä työtä julkisen tilan, paikan identiteetin ja osallisuuden luovan työstämisen saralla Vuosaaressa.

Näyttely on nähtävissä Vuotalon ja Vuosaaren lukion ulkoseinillä.